Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Výtvarný obor

Výtvarný obor

ROZVRH HODIN – ŠKOLNÍ ROK 2024/25

PONDĚLÍ
Skupina VII. 16:15-18:30

ÚTERÝ
Skupina I.     13:50 – 16:05
Skupina II.    16:15 – 18:30

STŘEDA
Skupina III.   13:50 – 16:05
Skupina IV.   16:15 – 18:30

ČTVRTEK
Skupina V.    13:50 – 16:05
Skupina VI.   16:15 – 18:30

ROZVRH HODINŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ÚTERÝ
Skupina I.     13:45 – 16:00
Skupina II.   16:10 – 18:25

STŘEDA
Skupina III.   13:45 – 16:00
Skupina IV.   16:10 – 18:25

ČTVRTEK
Skupina V.    13:45 – 16:00
Skupina VI.   16:10 – 18:25

Výtvarný obor nabízí žákům možnost rozvíjet schopnost používání výtvarného jazyka coby nástroje uměleckého vyjádření a komunikace. V hodinách výtvarného oboru se žáci seznámí s tradičními i moderními výtvarnými prostředky a technikami, které pak na základě námětů ze „světa kolem nás i v nás “uplatňují. Cílem studia je přivést mladého výtvarníka k jeho osobitému způsobu vyjádření, seznámit jej se základy umělecké kultury, představit mu paletu výtvarných prostředků, jak prvků výtvarného jazyka, tak výtvarných technik a vést jej na cestě k samostatnému používání těchto prostředků a případnému vlastnímu hledání umělecké inspirace a nových možností. Žáci v hodinách výtvarného oboru rozvíjí a obohacují svou obrazotvornost a to jak ve vlastní tvorbě, tak při konzultacích nad díly spolužáků, či při návštěvách výstav a jiných kulturních akcí. Učí se pracovat s emocemi i ratiem, samostatně i ve skupinách. S pomocí učitele pěstují otevřenost, myšlení a chápání sama sebe i druhých.V rámci výtvarného oboru jsou na ZUŠ Klementa Slavického vyučovány dva předměty, které jsou však neoddělitelné ajsou takříkajíc „spojenými nádobami“, oba jsou doplňovány z jednoho zdroje a pokudmožno souměrně. Uvedenými předměty jsou výtvarná tvorba a reflexe výtvarného umění. V předmětu „Výtvarná tvorba“ se žáci na základě zajímavých námětů učí výtvarnému vyjadřování za pomoci osvojovaných prvků výtvarného jazyka a základních výtvarných technik. Předmět „Reflexe VU“ je přidružený, bez vypsaného počtu hodin. Jeho prvky jsou uplatňovány v každé lekci a také při návštěvách kulturních akcí, výstav apod. Cílem předmětu „reflexe VU“ je otevřít dětskou hlavu k přemýšlení nad výtvarnými díly, k diskuzi nad svou vlastní tvorbou, stejně jako nad tvorbou spolužáků či významných umělců.

Vyučující: Šmilauer Tomáš, Mgr., tel: 736 405 830, email: introkino@seznam.cz

Výuka probíhá v budově Koruna.