Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | O Společnosti

O Společnosti

Společnost přátel ZUŠ Kl. Slavického

Společnost přátel ZUŠ Kl. Slavického byla založena v roce 1992. Svojí činností navázala na zaniklé Sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1997 přijala název Společnost přátel ZUŠ Klementa Slavického. Ve své činnosti je zaměřena na všestrannou podporu ZUŠ v oblasti hmotné, organizační i společenské. Vyvíjí aktivitu k získávání finančních zdrojů na krytí části potřeb školy, pomáhá při zajišťování koncertů a veřejných vystoupení žáků, při organizování poznávacích zájezdů a výměnných kulturních akcí s jinými uměleckými školami v ČR i v zahraničí. Podporuje růst zájmu veřejnosti o pořady a práci ZUŠ a propaguje její činnost.

Členy Společnosti se mohou stát rodiče žáků školy a další přátelé či příznivci Základní umělecké školy Kl. Slavického, jako jsou bývalí absolventi, umělci a pod.

Příjmy Společnosti tvoří příspěvky členů, dary a příspěvky sponzorů.

Za zábavou a poznáním se Společností přátel

Společnost od doby svého vzniku každoročně organizuje kvalitní poznávací zájezdy u nás i v zahraničí. Zúčastnit se mohou žáci s doprovodem rodičů nebo pedagogů. Trasy jsou zaměřené na kulturní památky a místa, spojená se životem slavných osobností – hudebních skladatelů, spisovatelů či výtvarných umělců. Zahrnuty jsou též přírodní krásy navštívených oblastí.

Navštívili jsme tak kraj J. J. Ryby, B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka,
V. Nováka, B. Martinů či O. Jeremiáše.

Dále jsme poznali rodiště J. Haydna (Rohrau), W. A. Mozarta (Salzburg),
Fr. Schuberta (Vídeň), G. Mahlera (Kaliště u Humpolce), působiště R. Wagnera (Bayreuth) a A. Brucknera (klášter St. Florian, Linz).

Z literárních osobností jsme šli po stopách K. H. Máchy, B. Němcové, A. Jiráska a F. Šrámka. S výtvarným uměním jsme se setkávali v architektuře navštívených hradů a zámků, v Moravském Krumlově jsme shlédli slavnou Slovanskou epopej malíře A. Muchy, absolvovali jsme exkurzi na Střední umělecké škole v Železném brodě. Ve Vídni jsme obdivovali dílo rakouského malíře a architekta F. Hundertwassera – t. zv. Hundertwasserovy domy.

Pozornost jsme věnovali také městům a objektům, které jsou pod ochranou UNESCO, jako např. Český Krumlov, Telč, Holašovice, klášter ve Vyšším Brodě. Dále je třeba zmínit ještě Cheb, České Budějovice (ZUŠ O. Jeremiáše – býval tu ředitelem), Ivančice (rodiště malíře A. Muchy a herce V. Menšíka).

Vedoucí osobností Společnosti je její předseda Ing. Jiří Urban, který má na organizaci těchto zájezdů lví podíl a patří mu vřelý dík všech zúčastněných.