Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Jitka Štěpánková

Jitka Štěpánková

Vyučuje v radotínské ZUŠ od r. 1999. Je absolventka Konzervatoře v Praze obor akordeon u prof. PhDr. Josefa Smetany a obor zobcová flétna u prof. Karla Klementa. Věnuje se též výuce komorní hry. Její žáci  získávají ocenění v krajských i národních kolech soutěže MŠMT ČR.

Učitelé dechových nástrojů se kromě sólových nástrojů věnují též výuce komorní a souborové hry. Vystupujeme při slavnostních příležitostech jak naší školy, tak i celého města. Zúčastňujeme se pravidelně družebních koncertů a připravujeme žáky do soutěží různých typů.