Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha-Radotín Zuš Radotín | Mgr. Danuše Sommerová

Mgr. Danuše Sommerová

Danuše Sommerová studovala hru na violoncello na Konzervatoři v Kroměříži. V závěrečném ročníku měla několikrát příležitost vystoupit sólově s orchestrem, mimo jiné při jubilejních oslavách Maxe Švabinského. Vedle violoncella se věnovala také zpěvu a několik let byla členkou smíšeného sboru Moravští madrigalisté. Ve studiích pokračovala na pražské AMU ve třídě prof. Miloše Sádla. Po absolutoriu se věnovala ještě postgraduálnímu studiu komorní hry pod vedením prof. Lubomíra Kosteckého, člena Smetanova kvarteta. Aktivně působila v různých komorních tělesech, např. Orchestra Puellarum Pragensis, Virtuosi Pragenses a dalších, s nimiž koncertovala v řadě zemí Evropy, Asie a severní Afriky. V letech 1995-96 byla členkou orchestru Státní opery Praha.

Již řadu let se věnuje pedagogické činnosti. Od roku 2008 působí na ZUŠ Klementa Slavického v Radotíně. V roce 2005 vyučovala v rámci interpretačních kurzů v Jižní Koreji. Zabývá se úpravami skladeb pro různé komorní sestavy, především instruktivně zaměřenou literaturou pro violoncellové ansámbly.

Svou koncertní činnost v současné době provozuje ve spolupráci s Forte Agency.